Kompletacja - Wczytywanie danych (instrukcja) - GB Grzegorz Byzdra - Strona firmowa

od 24 lat na rynku
Title
Przejdź do treści
KOMPLETACJA - Instrukcja obsługi
Program Kompletacja umożliwia wczytywanie danych z plików CSV. Ustawienia eksportu/importu danych definiujemy w Opcjach w odpowiednich zakładkach.

Opcje / Kompletacja / Wejściowy plik magazynowy
Ustawienia importu pliku magazynowego dla funkcji Kompletacja.
Opcje / Kompletacja / Wejściowy plik MM
Ustawienia importu pliku dokumentu do weryfikacji kompletacji (np.: przesunięcie międzymagazynowe, faktura zakupu lub sprzedaży, WZ).
Opcje / Inwentaryzacja / Wejściowy plik magazynowy
Ustawienia importu pliku magazynowego dla funkcji Inwentaryzacja.
Opcje / Inwentaryzacja / Plik wynikowy
Ustawienia eksportu danych do pliku dla funkcji Inwentaryzacja.
Opcje / Sprawdzarka / Wejściowy plik magazynowy
Ustawienia importu pliku magazynowego dla funkcji Sprawdzarka.
Parametry naszego importu możemy zapisać w szablonie, co umożliwia szybkie przełączanie pomiedzy różnymi formatami.
W celu ustawienia parametrów imporu musimy podać:
> z ilu pól składa się nasz rekord danych;
> które pola zostaną zaimportowane oraz na którym miejscu w rekordzie się znajdują;
> znak rozdzielającey pola rekordu (domyślnie średnik [ ; ]);
> znak rozdzielający część dziesiętną liczby (domyślnie przecinek [ , ]);
> kodowanie znaków;
> informację, czy w pierwszej linii znajduję się nagłówek (zostanie on pominięty)
Poszczególne funkcje programu: KOMPLETACJA, INWENTARYZACJA, SPRAWDZARKA pracują na niezależnych tabelach. Jakakolwiek modyfikacja danych w jednej z funkcji nie wpływa na pozostałe.
Aby zaimportować dane należy kliknąć Wczytaj magazyn, a następnie wybrać plik. Proces importu pokazywany jest na belce postepu wyświetlanej bezpośrednio pod przyciskiem.
Po wczytaniu pliku wyświetlana jest informacja o czasie wykonania operacji, nazwa importowanego pliku oraz - w kwadratowym nawiasie - liczba wczytanych rekordów.
Wczytanie nowego pliku powoduje usunięcie poprzednich danych.
Wróć do spisu treści