Kompletacja - Opcje (instrukcja) - GB Grzegorz Byzdra - Strona firmowa

od 24 lat na rynku
Title
Przejdź do treści
KOMPLETACJA - Instrukcja obsługi
Zakładka Ogólne
Dopisywanie ilości po skanie - określa zachowanie programu po zeskanowaniu kodu kreskowego:
  +1 - automatycznie dodaje jedną sztukę zeskanowanego towaru;
  ręcznie - umożliwia wpisanie dowolnej ilości.

w funkcji kompletacja sprawdzaj tylko towary do wystawienia - włącza funkcjonalność programu ograniczoną do identyfikacji towaru w magazynie, który nie został wystawiony na sklep (więcej w rozdziale: Kompletacja)
Zakładka Kompletacja
Podzakładka Wejściowy plik magazynowy
Ustawienia importu pliku magazynowego - szczegółowe informacje w rozdziale: Wczytywanie danych oraz Szablony, gdzie zamieszczona jest procedura importu danych z przykładowego pliku.
Podzakładka Wejściowy plik MM
Ustawienia importu pliku sprawdzanego dokumentu (np.: MM, PZ, WZ RW itp.) - szczegółowe informacje w rozdziale: Wczytywanie danych oraz Szablony, gdzie zamieszczona jest procedura importu danych z przykładowego pliku.
Zakładka Inwentaryzacja
Podzakładka Wejściowy plik magazynowy
Ustawienia importu pliku magazynowego - szczegółowe informacje w rozdziale: Wczytywanie danych oraz Szablony, gdzie zamieszczona jest procedura importu danych z przykładowego pliku.
Podzakładka Plik wynikowy
Ustawienia eksportu pliku wynikowego - szczegółowe informacje w rozdziale: Wczytywanie danych oraz Szablony, gdzie zamieszczona jest procedura importu danych z przykładowego pliku.
Podzakładka Konfiguracja
nie pokazuj stanów magazynowych (spis z natury) - w przygotowaniu
gdy nie znaleziono towaru dopisz kod kreskowy do bazy danych - w przypadku braku towaru w bazie danych, zeskanowany kod kreskowy jest dopisywany, jako nowy towar
recznie dopisz pozostałe cechy towarów - opcja dodatkowo rozszerzająca poprzednią o możliwość uzupełnienia posostałych informacji o towarze
Zakładka Sprawdzarka
Podzakładka Wejściowy plik magazynowy
Ustawienia importu pliku magazynowego - szczegółowe informacje w rozdziale: Wczytywanie danych oraz Szablony, gdzie zamieszczona jest procedura importu danych z przykładowego pliku.
Podzakładka Konfiguracja
Kolor czcionki - umożliwia indywidualne przypisanie koloru do wyświetlanych danych.
Zakładka Kolorowanie warunkowe
Zakładka Hasła dostępu- funkcja w przygotowaniu -Wróć do spisu treści