Kompletacja - Szablony (instrukcja) - GB Grzegorz Byzdra - Strona firmowa

od 24 lat na rynku
Title
Przejdź do treści
KOMPLETACJA - Instrukcja obsługi
Aby ułatwić dostosowanie importu i eksportu danych wprowadzone zostały Szablony. Umożliwiają one zapamiętanie parametrów wymiany danych wprowadzonych przez użytkownika. Powyższa informacja zapisywana jest w plikach INI, znajdujących się w katalogu głównym programu, w podkatalogu \Szablony.
Nazwa plik szablonu składa się z następujących części:

Szablon???_Nazwa_szablonu.ini

??? - piersza litera - wyróżnik funkcji programu (K - Kompletacja, I - Inwentaryzacja, S - Sprawdzarka), kolejne litery - wyróżnik rodzaju danych (MAG - magazyn, MM - dokument do kompletacji, INW - eksport inwentaryzacji);
Nazwa_szablonu - nazwa szablonu wyświetlana w programie.

Taki sposób zapisu informacji daje możliwość kopiowania szablonów poniędzy funkcjami, a także przenoszenia ich np.: do programu zainstalowanego na innym komputerze.

Ustawienia importu z pliku CSV.
Powyżej znajduje się przykłady plik CSV, który bedzie importowany do programu Kompletacja. Zamieszczone w nim dane można przedstawić w postaci tabeli (separatorem kolejnych pól w rekordzie jest średnik).
Kolejno ustawiamy:
> Ilość pól: 7;
> zaznaczamy, które pola mają być importowane oraz na którym miejscu w wierszu się znajdują (wymagane pola to EAN-kod kreskowy i ilość);
> wprowadzamy Separator danych w rekordzie (jeśli separatorem pola jest tabulator, należy wprowadzić #9) [domyślnie: średnik];
> wpisujemy Separator dziesiętny [domyślnie: przecinek];
> wybieramy Kodowanie znaków [domyślnie: UTF-8];
> jeśli plik posiada nagłówek danych zaznaczamy pole nagłówek w pierwszym wierszu (ignoruj wczytywanie).

W celu zapisania szablonu wpisujemy żądaną nazwę w pole Szablon i naciskamy przycisk + po prawej stronie. Jeśli szablon o podanej nazwie już istnieje, wyświetlone zostanie ostrzeżenie.
Aby zabezpieczyć szablon przed ewentualnym nadpisaniem przy kolejnej instalacji / aktualizacji programu, warto go zapisać pod własną, unikalną nazwą.
Wróć do spisu treści