Kompletacja - Kompletacja (instrukcja) - GB Grzegorz Byzdra - Strona firmowa

od 24 lat na rynku
Title
Przejdź do treści
KOMPLETACJA - Instrukcja obsługi
W zakładce Kompletacja dostępna jest funkcja porównywania ilości z dokumentu ze stanem faktycznym.
Ponadto możliwe jest wczytanie danych magazynowych, co umożliwia na bieżąco kontrolę stanów oraz cen towarów.
Opcjonalnie możliwe jest stosowanie funkcji do sprawdzania stanów pomiędzy magazynem a salą wystawienniczą, aby wychwycić konieczność przesunięcia towarów.
Wykonywanie kompletacji krok po kroku
1. Wczytaj dokument
Może to być dowolny dokument, który chcemy skontrolować, a więc: przesunięcie międzymagazynowe, przyjęcie zewnętrzne lub wewnętrzne, rozchód wewnętrzny, wydanie zewnętrzne lub - po prostu - faktura sprzedaży. Istotnym jest, aby dane, które chcemy wczytać, zawierały przynajmniej kod kreskowy towaru oraz ilość.
2. Wykonaj sprawdzenie
Kontrolę stanów wykonujemy poprzez skanowanie kodów kreskowych towarów w polu Tu skanuj kod kreskowy towaru.
W Opcjach, w zakładce Ogólne mamy możliwość ustawienia zachowania programu po zaskanowaniu towaru: automatyczne dodanie jednej sztuki lub ręczne wprowadzanie ilości.
Aby ułatwić orientację poprawności kompletacji wprowadzono kolorowanie komórki z wartością różnicy pomiędzy dokumentem a stanem faktycznym. Ustawień tych parametrów dokomujemy w Opcjach, w zakładce Kolorowanie warunkowe. Dodatkowo w stopce tabeli wyświetlane są sumaryczne wartości kolumn.
3. Wynik
Podsumowanie z wynikiem kompletacji możemy wydrukować lub zapisać do pliku. Dodatkowo dokument raportu możemy uzupełnić danymi osoby sporządzającej.
Kompletacja z kontrolą magazynu
1. Wczytaj dokument
Wczytanie pliku ze stanami magazynowymi dodatkowo daje nam możliwość podglądu w trakcie kompletacji aktualnego stanu magazynowego oraz obowiązujących cen.
2. Wykonaj sprawdzenie
Kontrolę stanów wykonujemy analogicznie do poprzednio opisanej wersji.
W przypadku gdy informacja o towarze z dokumentu znajduje się w magazynie, wyświetlany jest stan magazynowy oraz jego ceny.
Porównywanie stanów magazynowych i sali wystawienniczej
Przy dostawie towaru, czy wyrywkowej kontroli, czesto zależy nam na identyfikacji towaru, który występuje w magazynie lokalnym (np.: na zapleczu), a brakuje go na sali wystawienniczej sklepu.
W tym celu wprowadzono kolorowanie komórki z ilością towaru na magazynie, która oznacza konieczność "wystawienia" towaru.
(Parametry wyświetlania komórki ustawiamy w Opcjach, w zakładce Kolorowanie warunkowe.)
Gdy ilość policzona jest równa lub większa od ilości na magazynie włączone zostaje kolorowanie komórki.
Aby wykonać tylko kontrolę konieczności wystawienia towaru (bez wykonywania kompletacji dokumentu) należy w Opcjach, w zakładce Ogólne włączyć: w funkcji Kompletacja sprawdzaj tylko towary do wystawienia.
W tym wypadku przycisk Czyść inwenturę powoduje usunięcie danych z tabeli. Po zeskanowaniu towaru jest on szukany w kolejności:
1. w bieżącej tabeli, lub jeśli go brak
2. w danych magazynowych, skąd jest dodawany do tabeli.
Wróć do spisu treści