Zamówienia - Zmiany w programie - GB Grzegorz Byzdra

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia - Zmiany w programie

Programy > Zamówienia
2.0.0.6
 • usunięto formatowanie numerów telefonów w danych kontrahenta;

2.0.0.5
 • poprawione zostały wzory wydruku oświadczeń nabywców oleju opałowego (format umożliwiający łatwiejsze uzupełnianie danych ręcznie, doprecyzowana podpowiedź dotycząca wymaganych podpisów - "czytelnie" "imię i nazwisko");

2.0.0.4
 • do wydruku oświadczeń pobierana jest nazwa zamawianego produktu;

 • nazwa miejscowości używana na dokumentach ustawiana jest w Opcje/Definicje/Dane firmy/Nazwa miejscowości do wystawianych dokumentów;

 • w przypadku wypełniania pól podczas zmiany statusów umożliwiono przechodzenie pomiędzy kontrolkami za pomocą klawisza ENTER;

2.0.0.3
 • poprawione wskazywanie dostawcy w opcji Zamówienia do dostawców;

2.0.0.2
 • zmiana ustawienia początkowego dnia kalendarzy na poniedziałek;

 • dodano ustawienie wyliczania wartości zamówienia od ceny netto lub brutto (Opcje->Definicje->Produkty->Wartość zamówień liczona od ceny brutto);

2.0.0.1
 • zmiana wyglądu: zastosowanie wstęg zamiast klasycznego menu;

 • poprawiono działanie zamówień do dostawców (zamówienie generowane jest na podstawie ilości z zamówień do realizacji na dzień bieżący, numeracja posiada przedrostek ZD- oraz "łamana" jest przez rok pobierany z daty utworzenia, możliwość ustawienia dostawcy jako DOMYŚLNEGO, który jest pobierany przy tworzeniu nowego zamówienia);

 • poprawione zostały wydruki zamówień do dostawców oraz upoważnienia do odbioru;

 • wykluczono możliwość pobierania do wydruku akcyzowego zamówień ze statusem: ANULOWANE;

1.0.0.21
 • poprawiony został nagłówek raportu akcyzowego: zamiast >Olej napędowy grzewczy Ekorem Plus< jest >Olej opałowy<;

 • w tabeli produktów (Opcje->Definicje->Produkty) dodano kolumnę Akcyza - zaznaczenie tej opcji powoduje, że dany produkt będzie pobierany do raporu akcyzowego;


1.0.0.20
 • dodano możliwość dopisywania/edycji/usuwania kontrahentów;

 • przy wpisywaniu zamówienia dodano możliwość kopiowania adresu kontrahenta do adresu pieca;

 • zablokowano wpisywanie nazwy filii do 15 znaków (dłuższa nazwa powodowała błędy w automatycznym numerowaniu zamówień);


1.0.0.19
 • dodano skróty klawiszowe w oknie głównym: INS - dodaj zamóweinie, ENTER - edycja, DELETE - kasowanie;

 • przy wyborze kontrahenta aktywną kontrolką jest pole wyboru NIP, strzałka w dół powoduje przejście do tabeli, ENTER w tabeli kontrahentów powoduje wybór kontrahenta;


1.0.0.18
 • dodano informację o użytkowniku zakładającym zamówienie;

1.0.0.17
 • zmieniony został sposób sprawdzania max wartości numeru zamówienia, czego efektem jest duże przyśpieszenie tworzenia nowego zamówienia;

1.0.0.16
 • dodano przypisanie stawek VAT do towarów oraz przeliczanie wartości brutto na ich podstawie;

 • poprawiono logowanie: przechodzenie pomiędzy kontrolkami za pomocą klawisza ENTER;

 • dodano opcję zmiany hasła dla zalogowanego użytkownika;


1.0.0.15
 • włączono zabezpieczenie programu: logowanie użytkowników i zarządzanie nimi;

 • wykonano automatyczną przebudowę bazy, dodane pola konfiguracyjne w tabeli BazaFirma;


1.0.0.14
 • Import danych: automatyczne tworzenie podkatalogu Import w przypadku jego braku;

 • Archiwizacja danych: manualna oraz przy zamykaniu programu, tworzenie archiwów ZIP w plikach o nazwie "arch_zamowienia_DATA_CZAS.zip"


1.0.0.13
 • użycie klawisza ENTER lub STRZAŁKA_W_DÓŁ w kontrolce wyszukiwania po symbolu, nazwie lub NIPie powoduje przeniesienie  kursora do tabeli, umożliwiając wybranie rekordu (ENTER w tabeli pobiera rekord do zamówienia);

 • w oknie Kontrahenci umożliwiono wyszukiwanie po dowolnym fragmencie nazwy kontrahenta - wywołanie w menu kontekstowym lub skrótem: Ctrl-F;


1.0.0.12
 • zlikwidowany problem błędu raportu skutkujący wyczyszczeniem bazy danych (odwołania do bazy na 2 formatkach);

 • dodano opcję automatycznego uzupełniania danych o realizacji przy tworzeniu raportu: Zestawienie sprzedaży do podatku akcyzowego;

 • poprawiono uzupełnianie nazw filii w liście rozwijanej okna głównego;


 
28.11.2019
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego