Ewidencja Czasu Pracy - Zmiany w programie - GB Grzegorz Byzdra

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ewidencja Czasu Pracy - Zmiany w programie

2.0.0.2
 • zwiększenie ilości dostępnych filii do 999 (przebudowa bazy);

 • dodana opcja umożliwiająca drukowanie identyfikatorów pracowników tylko z imieniem;

2.0.0.1
 • zmiana wyglądu - menu oparte na wstęgach;

1.2.0.4
 • zablokowana możliwość rejestracji wyjścia w przypadku cofnięcia zegara (gdy czas wyjścia < od czasu wejścia);

1.2.0.3
 • poprawiona opcja dodawania/modyfikacji/kasowania użytkowników;

 • poprawiona identyfikacja pracowników przy imporcie z centrali;

1.2.0.2
 • poprawiona opcja dodawania/modyfikacji/kasowania filii;

1.2.0.1
 • dodano pola w tabeli Firma (automatyczna przebudowa po wykryciu braku pól);

 • wprowadzono generowanie kodu pracownika w formacie EAN13;

 • umożliwiono zaznaczanie/odznaczanie wszystkich rekordów do wydruku w tabeli pracowników (menu kontekstowe dostępne z lewego, górnego rogu tabeli);

 • wprowadzono aktywację programu (blokada wersji DEMO: wpis do 10 pracowników, możliwość rejestracji zdarzeń do 2 miesięcy);

 • poprawiona opcja dodawania/modyfikacji statusu pracownika;

 • dodano opcję: definiowanie pracowników tylko w centrali (opcja dostępna w przypadku ustawień dla filii);

 • dodano opcję: wysyłaj dane wszystkich pracowników na filie (opcja ta jest zalecana w przypadku rotacji pracowników pomiędzy filiami/sklepami występującej np.: w okresie urlopowym);

 • poprawione zostały wzory wydruków identyfikatorów pracowników;

 • dodano możliwość eksportu przez ftp i plik;

 • domyślna instalacja programu w katalogu Program Files;

 
28.11.2019
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego