BaseBackup - Aktówka - GB Grzegorz Byzdra

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

BaseBackup - Aktówka

Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni


W systemie
BaseBackup jest obsługiwana aktówka. Pełni ona funkcję przestrzeni wymiany między aplikacjami klienckimi. Wszystkie aplikacje, które korzystają z aktówki w ramach konta użytkownika, mają dostęp do tej przestrzeni. Dane wysłane do przestrzeni aktówki przez aplikację kliencką są przesyłane na serwery systemu BaseBackup. W zależności od typu aplikacji klienckiej, dane są udostępniane bezpośrednio z przestrzeni wymiany (Panel Klienta, aplikacje mobilne itp.) albo przesyłane do katalogu lub folderu aktówki na urządzeniu, na którym jest uruchomiona aplikacja (BaseBackup PC).
Dane znajdujące się w przestrzeni aktówki mogą być również przy pomocy
Panelu Klienta udostępnione osobom nieposiadającym konta w systemie BaseBackup.
Wszystkie dane przechowywane w obrębie aktówki podlegają procesowi automatycznej synchronizacji, która polega na automatycznym tworzeniu backupu oraz uzupełnianiu kopii do najnowszej wersji. Proces synchronizacji kopii danych, w przypadku zautomatyzowanego systemu backupu online, jakim jest system
BaseBackup, wykonywany jest przez specjalistyczne funkcje oprogramowania, które możesz skonfigurować aby backup i synchronizacja były wykonywane zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
Dzięki synchronizacji danych wszystkie pliki w obrębie wskazanego katalogu są automatycznie przesyłane na serwery systemu
BaseBackup, a stamtąd automatycznie pobierane pozostałe komputery w obrębie Twojego konta. W prosty sposób możesz pracować nad jednym zestawem plików z innymi osobami posiadającymi dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną aplikację BaseBackup lub poprzez Panel Klienta.
Synchronizacja plików odbywa się w pełni automatycznie, wystarczy że zapiszesz dowolny plik w przestrzeni aktówki, a zostanie on automatycznie wysłany lub pobrany na wszystkie komputery w obrębie Twojego konta.

 
09.01.2018
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego